Essays og artikler

Kronik: Klimakrisen er en ubekvem sandhed, som medierne nødig ser i øjnene

De fleste medier har stadig ikke forstået omfanget af klima- og biodiversitetskrisen og konsekvenserne af den. Det er stærkt problematisk, for netop medierne spiller en meget vigtig rolle i løsningen af de enorme udfordringer med klimaforandringer og tab af biodiversitet, som vi står med.


Kronik: Nødhjælpsarbejde er blevet en karriereplatform gennemsyret af usund adfærd og syg kultur

Nej, det kommer ikke som en overraskelse, at medarbejdere i nødhjælpsorganisationer begår seksuelle overgreb. Overgrebene er resultatet af en syg kultur, der florerer i organisationerne


The Storm Refugees - Tribute To The Victims Of The Harvey Storm (2017) by Daniel Arrhakis is licensed under CC BY-NC 2.0
The Storm Refugees – Tribute To The Victims Of The Harvey Storm (2017) by Daniel Arrhakis is licensed under CC BY-NC 2.0

Klimaforandringer er jordens måde at fortælle os, hvem der bestemmer

Vi mennesker lever i en illusion om, at vi er adskilt fra naturen, og at vi kan kontrollere den. Opgaven er at bryde den illusion, inden klimaforandringerne gør det for os


Vi skal altid give mere tilbage til naturen, end vi tager fra den

Hvis du rigtigt vil forstå naturen, skal du gribe hakkejernet og komme ud i haven, siger mestergartneren Juaquin Hershman. Fundamentet for vores liv gemmer sig i nogle få skrøbelige tommer jord


We Must Always Give Back More To Nature Than We Take From It

If you really want to understand nature, you must grab the Dutch hoe and get out into the garden, Master Horitulturist Juaquin Hershman says. The foundation of our lives is hidden in a few fragile inches of soil


Når en ulv skider i Yellowstone, begynder floderne at bugte sig

Kloden er som et spindelvæv af levende organismer, dyr og planter, der er indbyrdes forbundet med hinanden på kryds og tværs på måder, som vi ved meget lidt om. Det er en af årsagerne til, at vi har svært ved at forudsige, hvad klimaforandringerne i sidste ende vil få af konsekvenser


Portrait of Pakistani Schoolgirl by UN Photo/John Isaac is licensed under CC BY-NC 2.0

Uddannelse af piger kan være med til at bremse den globale opvarmning

Dårligt nyt til pessimisterne: Vi kan få bugt med den globale opvarmning, og det er ovenikøbet godt for økonomien og menneskerettighederne. Det viser projektet Drawdown, en liste med de 100 mest afgørende løsninger, der kan sætte den globale opvarmning i bakgear


Gør klimaforandringerne dig i dårligt humør, så lider du måske af solastalgi

Der fandtes ikke ord på engelsk for de følelser, der er specifikt relaterede til konsekvenserne af klimaforandringerne, indtil den australske miljøfilosof og tidligere professor i bæredygtighed Glenn Albrecht tog sagen i egen hånd og gjorde noget ved det


Når intet andet hjælper, kan det måske gøre en forskel, hvis klimaforskerne krænger deres følelser og bekymringer ud og i stedet for tørre tal og fakta fortæller åbent om, hvordan de selv bliver påvirket af de klimaforandringer, der foregår imellem hænderne på dem

Bakker blev gjort flade, og åer rettede man ud

Kimen til den økokrisen blev lagt for 350 år siden. Først nu er vi begyndt at forstå, at mennesket ikke er adskilt fra naturen, og at ødelæggelsen af naturen har konsekvenser for alt levende


Den spirituelle krig i Standing Rock

Med Trumps grønne lys til færdiggørelsen af den kontroversielle olierørledning i Standing Rock-reservatet starter protesterne nu forfra. Og så alligevel ikke. Kom med på et tilbageblik på skabelsen af en bevægelse, der måske har potentiale til at udvikle sig til en verdensomspændende, spirituelt funderet miljø- og menneskerettighedsbevægelse


Aktivister – ikke kun klimaaktivister, men alle der kæmper for fred, frihed og retfærdighed – er særligt udsatte for at brænde ud

Vejrtrækningen er nøglen til følelserne

Med åndedrættet kan vi påvirke nervesystemet og komme tættere på vores egne følelser. I en lade i Holte samles tidligere kriminelle og misbrugere for at komme ind i sig selv


Så gør dog noget!

Også de spirituelle skal hjælpe til med at løse verdens problemer. Uden aktivisme er spiritualitet nemlig ikke meget andet end underholdning, virkelighedsflugt og rendyrket egoisme


Verdens største kærlighedshistorie

I tre dokumentarfilm undersøger den instruktøren Velcrow Ripper, hvordan den spirituelle aktivisme ikke bare kan hele lidelser og sår, men også redde menneskeheden fra klimakatastrofen


Vi kan ikke forandre verden uden også at forandre os selv

De skarpe fronter mellem aktivisterne og det spirituelle miljø er omsider ved at blive blødt op. Og det er kun godt, for hvis vi ikke kigger indad, har vi kun begrænsede muligheder for at skabe meget andet end overfladiske ændringer i verden